Zadejte vstupní kód:  
  Do vstupního okénka zadejte přidělený vstupní kód a poklepte na tlačítko Potvrdit.
V případě problémů zkontrolujte, zda na klávesnici svítí kontrolka Num Lock. Jinak zavolejte na telefon: 261 217 878