Zadejte vstupní kód:  

 

Do vstupního okénka zadejte přidělený vstupní kód a poklepte na tlačítko Potvrdit.
V případě problémů zkontrolujte, zda na klávesnici svítí kontrolka NumLock. Jinak zavolejte na telefon: 261 217 878